Meletusnya Gunung Krakatau dan Agung Bali dalam Terawang Ki Lawu Maospati Yang Maha Hebat

Ki Lawu Maospati menerawang jauh melihat   Gunung Krakatau Agung Bali yang lagi meletus. Bagaimana pendapatnya dan pertanda apa. Berikut ini laporan Pemred menaramadinah.com Husnu Mufid :

 

Segala sesuatu dimuka bumi ini serangkaian peristiwa bukanlah berdiri sendiri atau tanpa adanya peristiwa yang mendahului, segala peristiwa di dunia ini terjadi pasti ada sebab akibat.

Demikian juga peristiwa bencana alam, baik itu berupa tanah longsor, tsunami, banjir bandang , kebakaran hutan ataupun kekeringan yang panjang, dan baru saja terjadi peristiwa alam yang nganeh aneh i.. Bagaimana tidak aneh.

Gunung krakatau yang berada di selat Sunda kebetulan ada disebelah barat pulau Jawa dan gunung Agung yang ada di pulau bali atau lebih terkenal dengan sebutan pulau dewata.

Kebetulan ada disebelah timur pulau Jawa.. Sehingga seolah olah pulau Jawa dikepung dengan gunung meletus.. Menurut kepercayaan orang tua dulu.

Segala peristiwa alam ini ada kaitan dan rentetannya dengan pertanda gaib , apalagi kejadian ini mendekati tahun politik biasanya sasmita gaib tersebut akan berkaitan dengan suksesi kepemimpinan.. Didalam kepercayaan Jawa mata angin Timur merupakan asal mula ne urip.

Dan barat menurut kepercayaan Jawa merupakan lingsir atau tenggelamnya atau pungkasan ne urip… Dan secara kebetulan arah timur dan barat merupakan tempat terbit dan terbenamnya matahari.

Dalam kepercayaan Jawa matahari adalah simbol harapan yang memberikan kehidupan dan pencerahan.. Jadi dalam hal ini gunung meletus adalah bencana alam yang akan menimbulkan musibah.

Jadi dalam hal ini gambaran sasmita gaib terjadinya gunung meletus adalah pilihlah pemimpin yang bersifat matahari.. Seorang pemimpin yang akan membawa harapan perubahan yang baik, baik untuk rakyat dan baik untuk negara dan bangsa.janganlah memilih pemimpin yang akan membuat sengsara rakyat seperti meletusnya gunung yang membuat porak porsnda tatanan kehidupan.

Itulah gambaran kejadian gunung Kratau dan gunung Agung meletus.. Manusia hanya mengira ira atau berprediksi sedangkan kebenaran mutlak adalah milik Allah SWT.

Jadi Dengan adanya peristiwa alam gunung krakatau dan gunung Agung meletus adalah sasmita dari allah lewat kejadian slam agar manusia lebih bersikap hati hati dalam memilih karena bila salah memilih bukannya harapan kebaikan dan kemakmuran yang akan didapat tapi kekacauan., penderitaan dan kesengsaraan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *