Selamat Jalan Ki Manteb Soedharsono Maestro Dalang Kondang Menuju Keharibaan Allah SWT

Telah berpulang keharibaan Allah SWT. Dalang Terkenal di Indonesia. Semoga akan ada gantinya menguri uri budaya leluhur. Mengingat beliau seorang Maestro Dalang Kondang.

Pemred menaramadinah.com

Husnu Mufid