Makam Makam Sekitar Lokasi Giri Gresik

Gresik-menaramadinah.com-Ternyata banyak juga makam2 sekitar giri..
##Lokasi giri##
1.sunan giri
2.mbah dekah
3.Mbah tameng
4.mbah Singosari
5.mbah Abdul Ghoni
6. Syaikhuna Akhbar
7. Pangeran sontopuro
8.mbah jenggot
9.pangeran alit/ cilik
10.raden Malik
Ini di area makam sunan giri diluar cungkup

##Area makam sunan Prapen##
1.sunan Prapen
2 panembahan kawisguwo
3.panembahan agung
4.mbah sindujoyo
Diluar cungkup sebelah barat.
5.pangeran arosbaya
6.panembahan sidang Rono
7.panembahan
8.pangeran kelangonan
9.pangeran Khotib pajang kelangonan
10.sunan Tegal wangi
11. Mbah suren
12. Mbah danyang
13. Mbah ya’qub rekso Sentono

## Kecamatan Kebomas giri.##
1.nyai Ageng kukusan
2.Mbah nyai ratu ayu tumpang
3.mbah nyai keramat Rahayu
4. Mbah kerampung
5. Mbah talang Pati
6.pangeran mas Witono
7.mbah keramat mustajab
8.mbah singo lodro
9.mbah keramat koreng
10.pangeran keteq
11.Nyai Ageng keteq

##Lokasi Kedaton giri##
1.raden supeno
2.pangeran puspohito
3.mbah jurit
4.putri Cempo
5.mbah Abdurrahman
6.mbah Patih
7.mbah Sosro bahu
8. Mbah tanggung Boyo
9. Mbah agung
10. Mbah nyai putri ayu
11. Mbah Syaikhuna hujjah
12. Nyai Ageng Usami
13.mbah songgo Dipo
14.mbah Wongso truno ( lokasi putri Cempo)

##gunung anyar##
1.nyai Dewi Sekardadu.
2.Mbah keramat Nongko/ pangeran singonegoro
3.panembahan mas gunung anyar
4.raden Ardi Wongso

##Makam dalam cungkup giri.##
1. Nyai Dewi murthosiyah binti sunan Ampel
2.nyai Dewi Warda binti sunan bungkul
3.panembahan sedomargi
4.sunan kidul
5.sunan dalem
6.sunan kilen
7.sunan tengah
8.nyai Ageng sawo

##Sekitar Kebomas##
1.sunan gribik
2.nyai Fatimah Putat
3.mbah midro
4.saikhuna hujjah
5.mbah Condro dipo

##Lokasi jalan veteran Gresik.##
1, panembahan Segoro madu.
2.mbah carik
3.mbah nyai mirah delima gunung wurung
4.mbah Banten
5.mbah Suroboyo
6. Mbah Sentono
7.mbah dalem
8. Pangeran antal
9. Nyai suntobayan
10.mbah delik
11.mbah Miranti
12. Mbah sentolang
13.mbah teguh
14.panembahan Selo karang/ Mbah beluk
15.makam 9
16.Mbah patih

Masih banyak lagi yang lain/belum tertulis disini.

Mifrahur Rohmat