Pondok Modern Kurir Langit, Buka Dua Jurusan JHQ & KMI

PERUBAHAN ADALAH KEMAJUAN : Dari Pondok Qur’an Kurir Langit Menjadi Pondok Modern Kurir Langit.

A’udzubillahi Minassyaithanirrajim
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap ridho Allah Subehanahu wataala, Kamis (25/6) bertransformasi dari PondokQuran Kurir Langit menjadi Pondok Modern Kurir Langit.

Atas izin Allah, bersama Dewan Syariah Masjid Modern Kurir Langit Al Ustadz H. Adjie Ismail, Lc. MA. kami melakukan pengukuhan perubahan nama dirangkaikan dengan pengukuhan para Pimpinan dan Kepala-kepala Bagian di lingkup Pondok Modern Kurir Langit.

Perubahan-perubahan ini adalah bagian dari proses bertumbuh dan kemajuan kegiatan amal pendidikan di Masjid Modern Kurir Langit disemua jenjang dari Santri TPA, Santri JHQ, Santri KMI, Mahasantri S1, dan Mahasantri S2.

Dalam pengukuhan ini kita mengamanahkan Al Ustadz Muhammad Mujahiddin Amrullah melengkapi formasi 3 Pimpinan kolektif kolegial di Pondok Modern Kurir Langit dibantu beberapa Ustadz-Ustadzah Kepala Bagian.

Mohon doa untuk seluruh pemegang amanah agar selalu istiqomah dan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah serta selalu dalam keridhoaan dan rahmat Allah Subehanahu wataala.

Mohon doa juga untuk etape demi etape yang sedang ditapaki dalam perjuangan menyelamatkan generasi dan mencetak pemimpin-pemimpin peradaban masa depan.

Terima kasih juga kami haturkan untuk semua yang mendukung, mensupport, membersamai dari sejak awal sampai hari ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, mengalir pahala dari setiap huruf dan ilmu yang dipelajari.

Editor :
SamsulHadi/MenaraMafinah.Com