Gilang Adiwidya :Mengucapkan Selamat Hari Raya Idhul Fitri 1440 H. Mohon Maaf Lahir Batin

*Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*
“Kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dumatheng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo.”

“Kulo sowan wonten ing ngarsanipun Bapak/Ibu Sepisan nyaos sembah pangabekti …
mugi katur ing ngersanipun Bapak/Ibu..
Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kulo saklimah, tuwin lampah kulo satindak ingkah kulo jarang lan mboten ndadosaken sarjuning panggalih. Mugio Bapak /Ibu kerso maringi agunging samudro pangaksami. Kulo suwun kaleburna ing dinten riyadi puniko lan ingkang putra nyuwun berkah soho pangestu.”

“Ngaturaken sembah pangabekti kawula Sepinten kalepatan kula ingkang mboten angsal idining sarak, dalem nyuwun pangapunten. Mugi lineburo ing dinten riyaya punika.”

“Kulo ngaturaken sembah ngabekti dhateng panjenengan, ugi nyuwun pangapunten ing sadeleme manah dumateng sedaya agengipun kelepatanipun tindak tanduk ingkang katingal menapa mboten katingal. Mugi mugi Allah nglebur dosa kulo lan panjenengan ing dinten riyaya meniko.

_*Taqobbalallahu Minna wa minkum Barakaallahu fiikum*_

*Selamat hari raya Idul Fitri 1440 H*

Gresik, 5 Juni 2019
Wassalam
*GILANG ADIWIDYA*