Moch agus slamet SE,MM Ketua Pembina LP KPK Blitar,Mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan 16 September 2020 Dan Kuningan 26 September 2020