KRT Edy Kurniawan Suryo Pramono ,S.Pdi Ngaturaken nderek mangayubagyo wilujeng bebrayan enggal dumateng mas agus lan lisa ingkang akad nikah dinten punika.mugi enggal enggal dipun paringi momongan ,ugi winantu karaharjan nir hing sambikala