Menjadi Tanah Atau Api ?

0leh : Saefullah Azhari.
Tanah itu menyuburkan dan menyej ukkan, sedang api itu memanaskan.
Seharusnya manusia itu menyejukk an sesama manusia tanpa lihat simbol agama, suku, ras dan golon gan.
Tetapi akhir akhir ini banyak manusi a lupa asalnya dari tanah ( santun.. a nggun… sejuk… penuh kedamaian)… Mereka menjelma jadi API ( keras… radikal… mencaci… emosional)
Sayang seribu sayang sorban jubah sarung yang dipakainya.
Mereka bersurban berjubah meniru Nabi Muhammad… Tapi mengapa lisannya… tangannya… akhlaqnya tidak meneladani nabi ?
Mari introspeksi diri… Fitrah manusi a adalah tanah yang menyejukkan bukan api yang membuat panas suasana.
JADILAH TANAH.. BERASAL DARI TA NAH… KEMBALI JADI TANAH
JANGAN SEDETIKPUN JADI API…. MEMBUAT KERUH EMOSIONAL SUASANA.
semoga Anda jadi tanah yg menyeju kkan suasana.
@muhasabah dulur@
# Dosen FTK UINSA Pembaca Setia Menara Madinah com#